Mogambo

Färdigställda projekt

Viared Väster företagspark

Viared Väster är vår fjärde företagspark i Borås. Den ligger i direkt anslutning till avfart 82 vid Rv40 med ett mycket centralt läge i Viared, granne med 81 Företagspark. Etapp 1 består av 18 lokaler och etapp 2 av 22 stycken som stod klara för inflytt kvartal 2 2022.

Företagsparken består av fastigheter i storlekar mellan 70-260 m² både med och utan entresol. Fastigheterna följer vårt koncept med helt inflyttningsklara lokaler med värme, ventilation, belysning, 16A eluttag, brandvarnare, elcentral och de större lokalerna har installerad fiber. I de mindre lokalerna är det förberett för fiber.

81 Företagspark Viared

Viareds nya västra område växer snabbt och här har Mogambo färdigställt och sålt 40 fastigheter för eget ägande i etapp 1 och 2. Etapp 2 färdigställdes kvartal 1 2020.

Fastigheterna (126-295 m²) har en asfalterad yta bakom varje fastighet och lokalerna har indraget avlopp, vatten, el samt fiber. Varje fastighet har en till två luftvärmepumpar för effektiv uppvärmning samt ventilation. I markplan finns gångdörr på bägge sidor av fastigheten och en stor vikport på 4 x 4,5 m. Entresol på plan 2 med ingång från en utvändig loftgång.

Företagsparken ligger i nya förlängningen av Viareds industriområde Viared Västra intill Rv40.

Video över 81 Företagspark Viared

82 Företagspark Viared

82 Företagspark Viared är även den fullt inflyttad och ett livfullt område för entreprenörsdrivna företag. Den har ett fantastiskt läge för alla företagare invid Rv40, mitt i Viareds industriområde i Borås vid utfarten mot Göteborg.

20 fastigheter (80-300 m²) för eget ägande som stod klart i början av 2018 och såldes ut långt innan byggnationen var färdigställd.

Till varje fastighet ingår ett asfalterat markområde för uppställningsyta och området har fjärrstyrda grindar som förenklar vardagen och förhindrar intrång nattetid.

Video över 82 Företagspark Viared

 

89 Företagspark Brämhult

Vårt första projekt ligger vid Kyllaredsmotet i Brämhult, Borås. Precis vid avfart 89 från Rv40 vid infarten från Ulricehamn. Området är idag en mycket livaktig företagsby med entreprenörer inom vitt skilda verksamheter och med en stark samarbetsvilja.

I 89 Företagspark Brämhult har vi utvecklat 64 nya fastigheter för eget ägande (60-220 m²) med indraget avlopp, vatten, el samt belysning, värme och ventilation. Fiber lyckades vi få in i den tredje och sista etappen som fullbordade området som nu har totalt sju huskroppar.

Vi jobbar ständigt med att utveckla vårt koncept för att få till flexibla, trevliga ändamålsenliga lokaler. Det har bland annat utmynnat i att sex av fastigheterna har en stor terrass utanför kontorsytorna på plan två som ger trevliga kontorsytor med mycket ljus samt utsikt.

Video över 89 Företagspark Brämhult

Scroll to Top